"Hakim, hakkı uygular. Hukuku canlandıran avukattır."

Bacon

Telefon

+90 212 801 7100

  • Gündemdeki konulara ilişkin yorumlara devam ediyorum. Tüm dünyada demokratik rejimlerde kabul gören üç sistem vardır. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi. Bizim şu anda uyguladığımız sistem parlamenter sistem olup son Anayasa Mahkemesi kararı söz konusu olmasaydı sosyal yapımıza en uygun olan sistemdi. Başkanlık sistemi için ABD örnek gösterilir çünkü en sert ve katı […]