"Hakim, hakkı uygular. Hukuku canlandıran avukattır."

Bacon

Telefon

+90 212 801 7100

  • Bilindiği üzere İş Mahkemelerinin önemli bir yükünü işe iade davaları oluşturmaktadır. Hatta söz konusu yoğunluk nedeni ile bu davanın mevzuatta öngörülen sürelerde bitirilebilmesi neredeyse imkansız bir haldedir. Bu dava türü ile ilgili pratik bir kaç bilgi paylaşacağım. İşe iade davasını kimler açabilir, şartları nelerdir? İşçinin fesih bildirimini tebellüğ (tebligatı aldığı) tarihinden itibaren 1 ay içerisinde […]